Chính sách bảo mật trên nhadatvn.com.vn ''Nhà Đất VN''

Chào mừng bạn đến với Nhadatvn.com.vn - nền tảng bất động sản do Công ty Nhà đất VN quản lý. Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật hay còn gọi là (Quy chế quyền riêng tư) được thiết lập để quy định việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng khi truy cập vào trang web Nhadatvn.com.vn và các trang web phụ liên quan. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, đăng ký Tài khoản hoặc truy cập Nền tảng của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo những quy định được quy định trong Quy chế này. Nếu bạn không đồng ý với việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn theo những quy định được quy định trong Quy chế này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Nền tảng của chúng tôi.
Chúng tôi có đầy đủ quyền sửa đổi, bổ sung và cập nhật Quy chế này vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào đối với Quy chế này, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng bằng cách đăng tải các thay đổi hoặc phiên bản sửa đổi của Quy chế Quyền riêng tư trên Nền tảng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu nào?

1.1. Chúng tôi có thể thu thập những dữ liệu sau đây, tuy nhiên không giới hạn: a) Thông tin cá nhân như tên đăng nhập, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, ảnh hồ sơ. Ngoài ra, nếu bạn đăng tải quảng cáo hoặc sử dụng các tính năng khác trên Nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu các thông tin cá nhân, bằng cấp hoặc chứng chỉ.

b) Chúng tôi cũng thu thập thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập và/hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, địa chỉ máy (URL) của trang web bạn truy cập, thông tin về trình duyệt, các địa chỉ mà bạn đã truy cập trên Nền tảng của chúng tôi và thời gian hoạt động của bạn trên Nền tảng.

c) Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí của bạn, bao gồm thông tin về vị trí của điện thoại di động của bạn và/hoặc bất kỳ thông tin vị trí nào mà bạn chia sẻ với chúng tôi thông qua tính năng chụp ảnh hoặc video trên điện thoại của bạn, và sau đó tải nội dung đó lên Nền tảng.

d) Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về lịch sử trò chuyện và nội dung trao đổi giữa bạn và người dùng khác trên Nền tảng của chúng tôi khi bạn sử dụng tính năng Chat để trò chuyện thông qua chức năng Chat trên Nền tảng. Dữ liệu này có thể bao gồm các thông tin dưới dạng văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh và không giới hạn trong phạm vi đó.

e) Chúng tôi cũng có thể thu thập bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào khác mà bạn tiết lộ khi đăng nhập để sử dụng các Dịch vụ hoặc trải nghiệm các tính năng trên Nền tảng của chúng tôi.

1.2. Trong quá trình sử dụng Nền tảng và Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của bạn trong các trường hợp sau:

a) Khi bạn đăng ký và/hoặc tạo tài khoản với chúng tôi;

b) Khi bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào trên Nền tảng của chúng tôi;

c) Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng có sẵn trên Nền tảng của chúng tôi;

d) Khi bạn sử dụng tính năng Chat trên Nền tảng;

e) Khi bạn tham gia vào bất kỳ cuộc khảo sát, cuộc thi, chiến dịch khuyến mãi hoặc chiến dịch tiếp thị nào của chúng tôi;

f) Khi bạn đăng bất kỳ ý kiến, nhận xét nào về nội dung của người dùng khác được tải lên Nền tảng hoặc khi bất kỳ người dùng nào khác trên Nền tảng đăng bất kỳ nhận xét về nội dung của bạn đã tải lên Nền tảng;

g) Khi bạn gửi khiếu nại cho chúng tôi hoặc khi bên thứ ba khiếu nại về bạn hoặc nội dung của bạn trên Nền tảng;

h) Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

1.3. Bạn cam kết không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân của mình đều đặn và thông báo cho chúng tôi ngay khi có sự thay đổi hoặc thông tin không chính xác. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu cần thiết để xác minh thông tin cá nhân mà bạn cung cấp.

1.4. Nếu bạn kết nối tài khoản của mình trên nền tảng của chúng tôi với tài khoản mạng xã hội hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội trên Nhà Đất VN, chúng tôi sẽ có thể truy cập các dữ liệu cá nhân mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xã hội theo chính sách của họ. Chúng tôi cam kết quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo Quy chế Quyền riêng tư này vào bất kỳ thời điểm nào.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

Vận hành, phân tích, đánh giá, cải thiện và nâng cấp Dịch vụ và trải nghiệm người dùng trên nền tảng của chúng tôi.

 • Xác định và/hoặc xác minh danh tính người dùng.
 • Liên hệ với bạn để hỗ trợ cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn với chúng tôi.
 • Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, đánh giá, phát triển dữ liệu trên nền tảng của chúng tôi.
 • Nhận diện người dùng và quản lý thông tin tài khoản.
 • Xác định người dùng truy cập trên nền tảng.

Phát hiện, điều tra và/hoặc ngăn chặn các hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi.

Tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị hoặc mục đích tiếp thị, nhưng bạn có thể huỷ đăng ký nhận tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng huỷ đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử.
Gửi các thông báo hoặc thông tin mà chúng tôi cho rằng cần thiết hoặc bạn sẽ quan tâm, bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin về Dịch vụ, chương trình ưu đãi và các gợi ý về tính năng, trừ khi bạn từ chối nhận những thông báo hoặc thông tin này.

Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

3. Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân

 • Để phân tích và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên Nền tảng: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm phân tích và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để hiểu cách bạn sử dụng dịch vụ và để cải thiện tính năng, giao diện, tốc độ và hiệu suất của Nền tảng.
 • Để xác minh danh tính và liên hệ hỗ trợ: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác minh danh tính của bạn và liên hệ với bạn để hỗ trợ cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn với chúng tôi.
 • Để tiến hành nghiên cứu và phát triển dữ liệu trên Nền tảng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, đánh giá, phát triển dữ liệu trên Nền tảng của chúng tôi.
 • Để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phát hiện, điều tra và/hoặc ngăn chặn các hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi.
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị và mục đích tiếp thị khác. Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, bạn có thể huỷ đăng ký nhận thông tin bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng huỷ đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử.

 4, Để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành: Chúng tôi có thể

 • Tiết lộ thông tin cá nhân cho các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ cho việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hoặc cho mục đích tiếp thị, nhưng chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cần thiết để họ thực hiện chức năng được yêu cầu và sẽ yêu cầu họ đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ theo các tiêu chuẩn bảo mật tương đương với tiêu chuẩn mà chúng tôi đang tuân thủ; 
 • Tiết lộ thông tin cá nhân nếu được yêu cầu bởi pháp luật, tòa án, cơ quan chức năng hoặc tổ chức truyền thông hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi hoặc của người dùng; 
 • Tiết lộ thông tin cá nhân trong trường hợp chúng tôi tìm thấy bạn vi phạm các điều khoản của chúng tôi, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi hoặc của người dùng khác; 
 • Tiết lộ thông tin cá nhân nếu chúng tôi tiến hành các hoạt động sáp nhập, mua bán hoặc tái cấu trúc tổ chức;

 5. Tiết lộ thông tin cá nhân với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng thông tin đó chỉ trong phạm vi cần thiết cho mục đích thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi cũng cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp bảo mật và quản lý thích hợp, bao gồm việc giảm thiểu nguy cơ, hạn chế truy cập thông tin, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật thông tin, và đảm bảo rằng những người có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan thông tin cá nhân.

 • Để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, tuy nhiên chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn sau khi được sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định của pháp luật;
 •  Để tùy chỉnh trải nghiệm sử dụng của bạn trên Nền tảng của chúng tôi, bao gồm việc đề xuất nội dung hoặc chức năng phù hợp với sở thích của bạn; 
 • Để phân tích, đánh giá và nghiên cứu về xu hướng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thị trường hoặc người dùng;
 • Để quản lý và phát triển kinh doanh của chúng tôi; 
 • Để duy trì và bảo vệ an ninh, tính toàn vẹn và hoạt động của Nền tảng của chúng tôi, bao gồm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận, tấn công mạng, độc hại hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quy định pháp luật khác; 
 • Để tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi; 

Và bất kỳ mục đích nào khác được thông báo đến bạn tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân của bạn hoặc sau đó được cập nhật và thông báo lại cho bạn.

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ trong phạm vi và mục đích được quy định trong Quy chế này và luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về mục đích sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cập nhật Quy chế này và thông báo lại cho bạn trước khi thực hiện thay đổi đó.

6. Thông tin liên hệ.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu về thông tin cá nhân của mình, hoặc muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin, hoặc khiếu nại về việc chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: lienhenhadatvn@gmail.com.
 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT VN

 Địa chỉ: Tầng 1, Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Giấy phép ĐKKD số: 0318298878 do Sở KH & ĐT TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05/02/2024

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tân 

 Hotline: 0903 787 389

 Website: nhadatvn.com.vn

 Email: trogiup.nhadatvn.com.vn@gmail.com

DMCA.com Protection Status

Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi

     

© 2022 nhadatvn.com.vn. All Right Reserved                                                                                    Website đang trong quá trình làm thủ tục cấp phép

Thiết kết bởi Webso